Home / Tag Archives: đại lý

Tag Archives: đại lý

Chính sách đại lý

Chúng tôi công ty TNHH B&F Việt Nam đưa ra những chính sách với những đối tác có nhu cầu làm đại lý thương hiệu độc quyền B&F Việt Nam : CHÍNH SÁCH CHUNG :         Tạo dựng mối quan hệ hợp tác dài hạn trên cơ sở những thỏa …

Read More »